Etkinlikler

Davetli iyi uygulama örnekleri

Ara değerlendirmeden geçmiş ya da son 3 yıl içinde akredite olmuş kurumların, TEPDAD ziyaret ekibi tarafından seçilmiş uygulamalarının kurum başına 12-15 dk sunumu ve posteri

Fakültelerin seçilmiş sözlü bildirileri

Dileyen tıp fakültelerinin iyi uygulama olarak gönderdiği bildirilerden, düzenleme kurulu tarafından seçilenlerin sözlü olarak 7-10 dk sunumu ve posteri

Poster bildirileri

İyi uygulama örneği niteliğindeki kurulu/ komisyon / anabilim dallarının eğitim çalışmaları

Kurum workshopları

Davetli iyi uygulama örneklerinin daha iyi anlaşılması için kurumlar tarafından hazırlanan workshoplar.

Sözlü bildiri teklifleri sadece fakülte dekanlıkları tarafından gönderilebilir, düzenleme kurulu tarafından poster veya sözlü sunum olarak seçilirler. Sempozyum kapsamında sunulan tüm sözlü bildiriler ayrıca poster olarak da sergilenecektir.

Sempozyum Programı

Sempozyum Broşürü

 

 

23 Ekim 2015 Cuma

 

13.00

Açılış

 

Dr. İskender Sayek

Ege Üniv. Rektörü*

Tıp Dekanları Konseyi Başkanı*

Ege Üniv. Tıp Fak. Dekanı*

 

13.30

Davetli iyi uygulama örnekleri (1)

Akdeniz, Başkent, Çukurova, Dokuz Eylül,  Ege,  Erciyes tıp fakülteleri

 

Moderatör: Dr. Gülşen Kandiloğlu

 

15.00

 

ARA

 

15.30

Davetli iyi uygulama örnekleri (2)

Gazi, Hacettepe, Kocaeli, Marmara

Mersin, Ondokuz Mayıs tıp fakülteleri

 

Moderatör: Dr. Sancar Barış

 

17.30

Yeşilova Höyüğü Ziyareti

 

*Arzu ettikleri takdirde

 

24 Ekim 2015 Cumartesi

 

 

09.00

Davetli iyi uygulama örnekleri (3)

Pamukkale, Selçuk, Uludağ, Yeditepe tıp fakülteleri

 

Moderatör: Dr. Berna Musal

 

10.00

 

ARA

 

10.30

Öğrenci gözüyle iyi uygulama örnekleri

 

Moderatörler:  Dr. Mücahit Ünal,  Stj. Dr. Merve Deniz Karakoç, Stj Dr. Ömer Gürlek

 

12.00

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

13.00

Fakültelerin sözlü bildirileri

 

Moderatör: Dr. Akile Büke

 

15.00

ARA

 

15.30

TEPDAD’ın akredite kurumlardan beklentileri ve kapanış

 

Moderatör: Dr. İskender Sayek

 

16.30

 

Davetli iyi uygulama örnekleri üzerinden kurum workshopları**

 

Moderatör: Dr. H.İbrahim Durak

 

 

** 1. gün ilan edilecek ve kayıt yapılacaktır