• Image 1
    Sempozyum Fotoğrafı
  • Toplu Fotoğraf Çekimi Galeri
Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 18.10.2012 - 19.10.2012

Bildiri Gönderme Son Tarihi: 21.09.2012

Son Kayıt Tarihi: 19.10.2012

Yer

Kaya İzmir Otel ve Kongre Merkezi

Ilıca Mah. Zeytin Sk. No:112 İzmir

Kayıt İşlemleri

Özet gönderimi ve kayıt işlemleri için tıklayınız.

UTEAK 2012: Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar Sempozyumu

Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye tıp eğitimi ortamında son 15-20 yılda çok önemli gelişmeler olmuştur. Tıp eğitimi programlarının ulusal akreditasyon sürecinin başlaması, bu gelişmelerin en önemlilerindendir.

Ulusal akreditasyon sürecindeki ivme giderek artmaktadır. 2009 yılından beri 13 tıp fakültesi akreditasyon süreçlerini tamamlamış ve birçok tıp fakültesi de akreditasyon süreçlerini başlatmışlardır. Bu gelişmelerin tümü ülkemizde tıp eğitimi niteliğini arttırmaya yöneliktir. Ancak önemli olanı bu nitelik iyileştirme çalışmalarının sürdürülebilmesi ve iyi örneklerin yaygınlaşabilmesidir.

Bu sempozyum Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun 2009-2011 döneminde fakülte özdeğerlendirme raporlarında ve kurum ziyaretlerinde tıp eğitimi ile ilgili örnek ve özgün uygulamaların yapıldığı gözlemlenmiş ve bu noktadan hareketle tıp fakültelerimizdeki bu örnek uygulamalar konusunda diğer tıp fakültelerinin de haberdar edilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla gelenekselleşecek bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu sempozyumda akredite olmuş tıp fakültelerindeki iyi ve örnek uygulamalar ilgili başlıklar altında panellerde paylaşılacak, diğer fakültelerin de kendilerince özgün örnek olabilecek uygulamaları sözlü ya da poster bildirisi olarak sunulması sağlanacaktır. Böylece fakülteler arası etkileşim ve paylaşımın artacağına, iyi ve örnek uygulamaların yaygınlaşacağına inanıyoruz.

Tıp eğitiminde daha hep birlikte daha çok yol almamız gerektiğinin bilincinde olarak sizlerle sempozyumda buluşmayı diliyoruz.

Daha nitelikli bir tıp eğitimi için el ele...

Saygı ve dostlukla,

Prof. Dr. İskender SAYEK

Sempozyum Başkanı

Doç. Dr. H. İbrahim DURAK

Sempozyum Sekreteri