Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi ve Yeri

18-19 Ekim 2012
Kaya İzmir Otel ve Kongre Merkezi
Ilıca Mah. Zeytin Sk. No:112 İzmir
www.kayaizmirtermal.com

Akredite olmuş fakültelerin davetli sözel sunumları

UTEAK tarafından tespit edilen iyi ve örnek fakülte uygulamaları fakülte dekanlıklarına bir davet yazısı ile bildirilecektir. Fakülte sözel sunumları ilgili fakülte dekanlıklarınca yetkilendirilmiş katılımcılar tarafından 15-30 dakikalık sözel sunumlar şeklinde gerçekleştirilecek, sözel sunum özetleri sempozyum web adresinde yer alan kurallar çerçevesinde, sempozyum kitabında basılacak şekilde 21 Eylül 2012 Cuma günü 18:00'e kadar sempozyum web sayfası üzerinden gönderilecektir

Bildiriler

Sempozyuma sözlü ve poster şeklinde bildiri kabul edilecektir. Bildiri özetleri sempozyum web adresinde yer alan kurallar çerçevesinde, sempozyum kitabında basılacak şekilde 21 Eylül 2012 Cuma günü 18:00'e kadar sempozyum web sayfası üzerinden gönderilecektir. Hangi bildirinin ne şekilde sunulacağı sempozyum kurulları tarafından 03 ekim tarihine dek belirlenip yazarlarına iletilecektir.

Workshoplar

Akredite olmuş tıp fakülteleri ve UTEAK tarafından düzenlenecektir. Sözel sunuma konu olan uygulamasını daha derinlemesine paylaşmak isteyen akredite tıp fakülteleri diledikleri takdirde sempozyum web adresinde yer alan kurallar çerçevesinde workshop düzenleyebileceklerdir. Workshoplar fakülteleri tarafından yetkilendirilmiş en az 2 katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. Workshop teklifleri 28 Eylül 2012 Cuma günü 18:00'e kadar sempozyum web sayfası üzerinden gönderilecek, kabul edilen workshop düzenleyicilerine 03 Ekim tarihine ulaşılıp bilgi verilecektir.

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masaları 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında Kaya İzmir Otel ve Kongre Merkezi'nde hizmet verilecektir.

Sempozyum Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara sempozyum katılım belgesi verilecek ve TTB-STE kredilendirmesi uygulanacaktır.

Önemli Tarihler

İndirimli kayıt ücretinden yararlanmak için son tarih : 14 Eylül 2012 18:00
Sözel sunumlar ve bildiriler için son tarih : 21 Eylül 2012 18:00
Workshop teklifleri için son tarih : 21 Eylül 2012 18:00