Program

 

18 Ekim

09.00-09.45

Kayıt

09.45-10.15

Açılış Sunumu / Program tanıtımı

TEPDAD-UTEAK deneyimleri, çalışmaları ve hedefleri

10.15-10.30

ARA

10.30-12.30

Amaç ve hedefler,

eğitim programları, altyapı ve olanaklar açısından iyi ve örnek uygulamalar I (Davetli Tıp Fakülteleri, Çukurova, Pamukkale, Uludağ, Akdeniz)

12.30-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-15.00

Amaç ve hedefler,

eğitim programları, altyapı ve olanaklar açısından iyi ve örnek uygulamalar II (Davetli Tıp Fakülteleri Hacettepe, Marmara, Başkent)

15.00-15.15

ARA

15.15-16.45

Tıp Eğitiminde İnsan: öğrenci, öğretim elemanları, yönetim ve destek yapılar açısından iyi ve örnek uygulamalar

(Davetli Tıp Fakülteleri Kocaeli, Gazi, Erciyes)

16.45-17.00

ARA

17.00-18.30

Öğrencilerin değerlendirmesi, program değerlendirme, sürekli yenilenme ve gelişim açısından iyi ve örnek uygulamalar

(Davetli Tıp Fakülteleri Ondokuz Mayıs, Ege, Dokuz Eylül)

19.30

Açılış Kokteyli

 

 

19 Ekim

09.00-10.30

Sözel Bildiriler: Tıp Fakültelerinin Deneyimleri

10.30-10.45

ARA

10.45-12.45

Workshoplar

12.45-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-16.30

Forum:

UTEAK Süreci ve Beklentiler

16.30-16.45

ARA

16.45-17.30

Tartışma ve Kapanış